Tevékenység

Oktatást szervez és tart, különböző rendezvényeket, konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki, és részt vesz pályázatokon. Kulturális tevékenység keretében például a közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának / művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének / a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatja; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatja, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése érdekében tevékenykedik. Természetvédelem, állatvédelem keretében például a természetvédelmi kultúra fejlesztését segíti, támogatja, a természet védelmével kapcsolatos ismereteket oktatja. Környezetvédelem keretében például a közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok lát el, erre akciókat, rendezvényeket szervez.