Célok

A gyerekek, a fiatalok és a felnőttek képzése, a fenntarthatóság és a jövő iránti felelősség jegyében. A fenntartható fejlődés az ember boldog és értelmes életvitelének előmozdítását és a közjó kiteljesítését célozza. Ám mindezt úgy, hogy a saját jólétét megteremtő generáció nem éli fel, nem meríti ki erőforrásait, hanem megfelelő mennyiségben és minőségben a következő generációk számára is megőrzi, bővíti azokat. A képzés során a környezettudatos gondolkodás kialakítása az egyik alapvető cél. Minden nemzedék anyagi, szellemi és lelki jólétének elősegítéséhez négyféle alapvető erőforrás szükséges: humán, társadalmi, természeti és gazdasági erőforrás. A képzés a természetpedagógiát és a környezetoktatást állítja középpontba, a közösségi és interkulturális tanulás, a demokráciára történő nevelés, az életmód-tanácsadás, a médiapedagógia és a kreativitásra történő nevelés, a kulturális- és szabadidő-pedagógia segítségével. Az oktatásnak jobban kell fejlesztenie az érvényesüléshez szükséges alapvető készségeket, gyakorlat-orientáltabb kell legyen, és jobban kell szolgálnia a tanulók élethosszig tartó tanulását, ezáltal csökkentve a munkaerő-piaci feszültségeket, és elősegítve a rugalmas munkahelyváltást.