SAJTÓKÖZLEMÉNY

Erasmus+: Vissza a természetbe –innovatív, kulcskomptenciákra épülő környezeti nevelési tananyag

Az Erasmus-Back to nature projekt 2016. december 1-én indult azzal a céllal, hogy olyan környezeti nevelési módszertan, tananyag kerüljön kidolgozásra a pedagógusok számára, amellyel a 9 és 11 év közötti általános iskolás diákok kulcskompetenciáinak javulása érhető el oly módon, hogy emellett mélyebben is megismerkedhetnek a környezeti neveléssel, a fenntarthatósággal a gyermekek és a pedagógusok. A tananyag 3 fő részből áll össze. Az első szint egy elméleti rész, amely arra szolgál, hogy a négy tudományterületről bevonni kívánt pedagógusok alapismereteket szerezzenek a környezeti nevelés területén. A második szint egy módszertani gyűjtemény, amely hozzásegíti a pedagógusokat a harmadik és egyben utolsó, gyakorlati szinten kidolgozott óravázlatok leoktatásához. Az óravázlatok négy fő témára épülve kerültek kidolgozásra: 1.) Mindennapi élethelyzetek az épített környezetben; 2.) Egészséges életmód; 3.) Biodiverzitás; 4.) Környezeti nevelés globális szempontból.

Az elkészült tananyag két ún. pilot tevékenység keretében kerül letesztelésre: az egyik a jövő év elején Nagykanizsán rendezendő Train The Trainer képzés, a másik pedig egy nyári tábor Romániában.

 

További információ:
website: www.backtonatureproject.eu | e-mail: backtonatureproject2016@gmail.com